om klubben

Om Lyngdal Dykkeklubb
                                 

Lyngdal Dykkeklubb består av medlemmer som elsker å dykke.  Vi har gått sammen for å gjøre dette enklere for hverandre, og for at det skal være lett for andre å bli med inn i vår undervannsverden

Klubben bl stiftet 1 april 2009, og ble medlem i Norges Dykkeforbund


Klubben har i dag 26 medlemmer.. Vi ønsker å være en klubb for alle som vil dykke, og ønsker et variert miljø.


Klubben har egen kompressor lokalisert på Kvavik industriområde ved Twin Thunder, klubben har også egen  båt, Rana 20 med Honda 90HK, Denne er til vanlig stasjonert i Agnefest.

Vi i Lyngdal dykkerklubb ønsker deg velkommen til å dykke med oss!


Lyngdal Dykkeklubb

Org: 994050168

konto:2801.17.91729

Post.Preben Vidringstad Øydneveien 12

4580 Lyngdal


E-post: lyngdaldykk@gmail.com


Styret:

  • Styreleder: Preben Vidringstad mob.91104635
  • Nestleder: Joachim Ytterdahl
  • Sekretær: Tommy Johannessen
  • Kasserer: Robert Moen
  • Styremedlem:Terje Engvold
  • Styremedlem: Robert Melkvik
  • Styremedlem: Morten Sikveland
  • Varamedlem: Isak Jagedal
  • Valgkomite: Roger Bordvik, Morten Sikveland og Tommy K. Johannesen


Lyngdal dykkerklubb

er medlem i

Norges Dykkeforbund

Lyngdal Dykkeklubb - lyngdaldykk@gmail.com