klubbdykk

Klubbdykk
Lyngdal Dykkeklubb er et knutepunkt for dykkere i Lyngdal. Vi ønsker å være et nettverkt med dykkerer, så det er letter å få med seg en buddy når du vil ut å dykke. Vi arrangerer også faste dykkerturer, og da ofte med båten vår.


Dykking er ikke ment som en soloidrett. Det er faktisk farlig å dykke alene. Og det er mye gøyere å oppleve dykking sammen. Dette er kanskje hovedfunksjonen til Lyngdal dykkeklubb; legge tilrette for sikker og morsom dykking sammen med andre!


Klubben arrangerer dykk på onsdager og lørdager. Dette varierer ut fra oppmøte og sessong, men stort sett er det kl.18:00 på onsdager og kl.11:00 på lørdager. Oppmøtested  er stort sett med utgangspunt i Agnefest hvor båten vår liggerVi legger  ut informasjon om felles dykk, eller bare buddydykking, på facebook.com/lyngdaldykkeklubb. Lik oss og følg med!


Vi i Lyngdal dykkerklubb ønsker deg velkommen til å dykke med oss!


Lyngdal Dykkeklubb

Org: 994050168

konto:2801.17.91729

Postadr:

Preben Vidringstad


Ødneveien 12


4580 Lyngdal

lyngdaldykk@gmail.com


Kontakt:

Org: 994050168

konto: 2801.17.91729

Post. Preben Vidringstad Øydneveien 12

4580 Lyngdal

lyngdaldykk@gmail.com

facebook.com/lyngdaldykkeklubb

Lyngdal Dykkeklubb - lyngdaldykk@gmail.com