om klubben

Om Lyngdal Dykkeklubb

 

 

 

Lyngdal Dykkeklubb består av medlemmer som elsker å dykke. Vi har gått sammen for å gjøre dette enklere for hverandre, og for at det skal være lett for andre å bli med inn i vår undervannsverden

Klubben bl stiftet 1 april 2009, og ble medlem i Norges Dykkeforbund

 

Klubben har i dag 26 medlemmer.. Vi ønsker å være en klubb for alle som vil dykke, og ønsker et variert miljø.

 

Klubben har egen kompressor lokalisert på Kvavik industriområde ved Twin Thunder, klubben har også egen båt, Rana 20 med Honda 90HK, Denne er til vanlig stasjonert i Korshamn med kor vei til flotte dykkeplas

 

Kubben har tre medlemmer som er instruktører. Vilfred Barbala - CMAS instruktør. Jan Kristian Hananger og Thore Søvik - PADI instruktører. Ta kontakt med dykkerkurs.org hvis du vil lære å dykke!

 

 

 

Vi i Lyngdal dykkerklubb ønsker deg velkommen til å dykke med oss!

 

Lyngdal Dykkeklubb

Org: 994050168

konto:2801.17.91729

Postboks 35

457 Lyngdal

Tlf: 48602834

E-post: lyngdaldykk@gmail.com

 

Styret:

  • Styreleder: Vilfred Barbala
  • Nestleder: Roger Bordvik
  • Sekretær: Robert Moen
  • Kasserer: Robert Moen
  • Styremedlem:Terje Engvol
  • Styremedlem: Robert Melkvik
  • Styremedlem: Jan Kristian Hananger
  • Varamedlem: Morten Sikveland
  • Valgkomite: Roger Bordvik, Morten Sikveland og Tommy K. Johannesen

 

Lyngdal dykkerklubb

er medlem i

Norges Dykkeforbund

 

 

 

 

Lyngdal Dykkeklubb - lyngdaldykk@gmail.com