klubbdykk

Klubbdykk

 

 

 

Lyngdal Dykkeklubb er et knutepunkt for dykkere i Lyngdal. Vi ønsker å være et nettverkt med dykkerer, så det er letter å få med seg en buddy når du vil ut å dykke. Vi arrangerer også faste dykkerturer, og da ofte med båten vår.

 

Dykking er ikke ment som en soloidrett. Det er faktisk farlig å dykke alene. Og det er mye gøyere å oppleve dykking sammen. Dette er kanskje hovedfunksjonen til Lyngdal dykkeklubb; legge tilrette for sikker og morsom dykking sammen med andre!

 

Klubben arrangerer dykk på onsdager og lørdager. Dette varierer ut fra oppmøte og sessong, men stort sett er det kl.18:00 på onsdager og kl.11:00 på lørdager. Oppmøtested er stort sett med utgangspunt i Agnefest hvor båten vår ligger

 

 

Vi legger ut informasjon om felles dykk, eller bare buddydykking, på facebook.com/lyngdaldykkeklubb. Lik oss og følg med!

 

Vi i Lyngdal dykkerklubb ønsker deg velkommen til å dykke med oss!

 

Lyngdal Dykkeklubb

Org: 994050168

konto:2801.17.91729

Postadr:

Vilfred Barbala

Krogveien 3c

 

4580 Lyngdal

lyngdaldykk@gmail.com

 

Kontakt:

Org: 994050168

konto: 2801.17.91729

Post. Vilfred Barbala Krogveien 3c

4580 Lyngdal

lyngdaldykk@gmail.com

facebook.com/lyngdaldykkeklubb

Lyngdal Dykkeklubb - lyngdaldykk@gmail.com