Informasjon om innmelding

Kontakt:

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?

Kontingenten for 2014 er kr. 300.- og kr. 50.- pr fylling

Kr. 800.- fri fylling.

Du velger hvilken kategori du ønsker, og betaler inn til vår konto i

Sparebanken Sør: 2801.17.91729.

Få med navn på nytt medlem.

Så sender du en e-post til lyngdaldykk@gmail.com med opplysning

om mob.nr. adresse, fødselsdato,, og hvilket sertifikat du har.

Dersom du ønsker å snakke med leder, som for tiden er Vilfred Barbala

så kan han treffes lettest på mob.nr: 99616460

Org: 994050168

konto: 2801.17.91729

Postboks 35

4575 Lyngdal

Mob: 48602834

lyngdaldykk@gmail.com

facebook.com/lyngdaldykkeklubb

Lyngdal Dykkeklubb - lyngdaldykk@gmail.com